บริษัท นิวส์ เวิร์ล อู๋ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิวส์ เวิร์ล อู๋ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวัน โดยมีบริษัทแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไต้หวัน บริษัทสาขาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มณทลเซียะเหมิน และประเทศไทย สำหรับประเทศไทยได้ก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2545 บริษัทประกอบกิจการประเภทเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
สวัสดิการ
ประกันสังคม, หอพักพนักงานฟรี, ยูนิฟอร์ม, ค่าอาหาร, ค่าโอที, ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไปมีการจ่ายเงินพิเศษให้เป็นรายเดือนทุกเดือน, ปรับเงินเดือนตามอายุงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวส์ เวิร์ล อู๋ (ประเทศไทย) จำกัด
65/7 ม.3 25190