บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายคัตแบกแอสฟัลต์ แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น รวมถึง Joint sealer, Premix สำหรับงานถนนมอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชั่น และมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์
สวัสดิการ
 • •โบนัส
 • •เบี้ยขยัน
 • •ค่าล่วงเวลา
 • •ค่าคอมมิชชั่น
 • •ชุดฟอร์มพนักงาน
 • •ค่าทันตกรรมพิเศษ
 • •ประกันสังคม
 • •ประกันอุบัติเหตุ
 • •วันหยุดพักผ่อน
 • •ท่องเที่ยวประจำปี
 • •วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • •บ้านพักพนักงาน
 • •ตรวจสุขภาพประจำปี
 • •เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 • •ดูงานนอกสถานที่ , สัมมนาภายนอก
 • •กิจกรรมและกีฬา
10 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกผลิต
pinlocation
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
salary icon
15,000 บาท ขึ้นไป
2. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
pinlocation
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
salary icon
25,000 บาท ขึ้นไป
3. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
ช่่างเครื่องกล
pinlocation
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
salary icon
11,000 บาทขึ้นไป
4.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์
pinlocation
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
salary icon
12,000 บาท ขึ้นไป
5.
18 ต.ค. 62
พนักงานขาย/Sales(ภาคอีสาน,ภาคใต้)
pinlocation
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
salary icon
10,000 บาท ขึ้นไป
6.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
pinlocation
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
salary icon
12,000 บาท ขึ้นไป
7. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
พนักงานขับรถบรรทุก
pinlocation
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
salary icon
15,000 บาท ขึ้นไป
8.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
pinlocation
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
salary icon
10,000 บาท ขึ้นไป
9. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
pinlocation
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
salary icon
หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป
10.
18 ต.ค. 62
ช่างไฟฟ้า
pinlocation
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
salary icon
10,000 บาท ขึ้นไป
ติดต่อ
112 หมู่ 5
ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์: 032-212-503-6, 081-517-0097จุฑามาศ,081-986-5561 วรโชติ
แฟกซ์: 032-.301000 , 032-243-985
เว็บไซต์: www.zolaasphalt.co.th
ใช้งานแผนที่