บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายคัตแบกแอสฟัลต์ แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น รวมถึง Joint sealer, Premix สำหรับงานถนนมอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชั่น และมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์
สวัสดิการ
•\tโบนัส •\tเบี้ยขยัน •\tค่าล่วงเวลา •\tค่าคอมมิชชั่น •\tชุดฟอร์มพนักงาน •\tค่าทันตกรรมพิเศษ •\tประกันสังคม •\tประกันอุบัติเหตุ •\tวันหยุดพักผ่อน •\tท่องเที่ยวประจำปี •\tวันหยุดนักขัตฤกษ์ •\tบ้านพักพนักงาน •\tตรวจสุขภาพประจำปี •\tเงินช่วยเหลือมรณกรรม •\tดูงานนอกสถานที่ , สัมมนาภายนอก •\tกิจกรรมและกีฬา
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
112 หมู่ 5
ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เว็บไซต์: http://www.zolaasphalt.co.th
ใช้งานแผนที่