JobThai
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายคัตแบกแอสฟัลต์ แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น รวมถึง Joint sealer, Premix สำหรับงานถนนมอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชั่น และมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์
สวัสดิการ
•โบนัส •เบี้ยขยัน •ค่าล่วงเวลา •ค่าคอมมิชชั่น •ชุดฟอร์มพนักงาน •ค่าทันตกรรมพิเศษ •ประกันอุบัติเหตุ •วันหยุดพักผ่อน •บ้านพักพนักงาน •ตรวจสุขภาพประจำปี •เงินช่วยเหลือมรณกรรม •ดูงานนอกสถานที่ , สัมมนาภายนอก •กิจกรรมและกีฬา
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (อำเภอบ้านโป่ง)
112 หมู่ 5
ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เว็บไซต์: http://www.zolaasphalt.co.th