บริษัท ณรงค์โลหะกิจ 1995 จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ดำเนินธุระกิจเกี่ยวกับรับซื้อโลหะ ประมูล และจำหน่ายโลหะ
สวัสดิการ
มีที่พักให้ และ OT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ณรงค์โลหะกิจ 1995 จำกัด
99 หมู่ 11
ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เว็บไซต์: www.naronglohakit1995.com
ใช้งานแผนที่