บริษัท เพนแทงเกิล โปรโมชั่น จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การจัดแข่งขันกีฬาระดับเวิลด์ทัวร์ อยู่ 2 ประเภทกีฬาคือเทนนิสหญิงอาชีพ และวอลเลย์บอลชายหาดหญิงอาชีพ ผลงานของบริษัท อาทิ การแข่งขันเทนนิสหญิงอาชีพ ดับเบิ้ลยูทีเอ ทัวร์ (WTA Tour) รายการ "พีทีที พัทยา โอเพ่น" และวอลเลย์บอลชายหาดหญิงอาชีพ รายการ "ภูเก็ต ไทยเเลนด์ โอเพ่น พาวเวอร์บาย พีทีที"
สวัสดิการ
- สวัสดิการประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pentangle Promotions Co.,Ltd.
881 Pornpailin Business Point, Onnut Road
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.pentanglepromotions.com
ใช้งานแผนที่