บริษัท เอ็มเอ็มเอ ซิเคียวริตี้ ซีล (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ล๊อค security seal ทีมีการใช้ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ขนส่ง / สายเรือ / cash transit และ อื่นๆ บริ่ษัทของเราเปิดมากว่า 10 ปี แล้ว ดำเนินงานโดยคนไทย มีโรงงานทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
ขั้นพื้นฐานทั่วไป จะพิจารณาเพิ่มหลังจากครบอายุงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็มเอ็มเอ ซิเคียวริตี้ ซีล (ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 1 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.mmaseals.com
วิธีการเดินทาง
bus, BTS, MRT, others