บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด เป็นอู่สร้างเรือ , ซ่อมเรือ และประกอบโครงสร้างเหล็ก โดยผลิต และจำหน่ายให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยขนาดเรือที่สามารถสร้างและซ่อมได้ยาว 105 เมตร ผลิตงานโครงสร้างเหล็กได้ประมาณ 500 ตันต่อเดือน
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2521 ปัจจุบันบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 389 ซอย อิตาเลียนไทย ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2387-1059 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 0-2387-1063
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเรือ , ซ่อมเรือ และผลิตงานโครงสร้างเหล็กให้มีคุณภาพสูงสุดตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบตรงตามกำหนด สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทฯจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และประสิทธิผลของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
  • • ชุดยูนิฟอร์ม
  • • เงินช่วยเหลือจัดการงานศพ
  • • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบประกันหมู่
  • • เบี้ยเลี้ยงค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่
  • • โบนัส
  • • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • • ค่าพาหนะ
  • • ที่พักอาศัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด
389 ซ.อิตาเลี่ยนไทย ถ.ท้ายบ้าน 10280
เว็บไซต์: www.italthaimarine.com
ใช้งานแผนที่