JobThai
โรงเรียนไทยคริสเตียน (Thai Christian School) ในมูลนิธิแห่งคริสตจักรสะพานเหลือง เป็นโรงเรียนสองภาษา (English Program) เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Pre K.-Grade 12
สวัสดิการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ - สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ - งานแต่งงาน - ของเยี่ยมผู้ป่วย ประสบภัย - กองทุนประกันสังคมหรือ - กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน - กองทุนฉุกเฉินฯ - เงินบำเหน็จ - อาหารกลางวัน - เครื่องแบบ ฯลฯ
zero position th
ติดต่อ
Thai Christian School
1023/1 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 41 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.thaichristian.ac.th