โรงเรียนไทยคริสเตียน (Thai Christian School) ในมูลนิธิแห่งคริสตจักรสะพานเหลือง เป็นโรงเรียนสองภาษา (English Program) เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Pre K.-Grade 12
สวัสดิการ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ
 • - งานแต่งงาน
 • - ของเยี่ยมผู้ป่วย ประสบภัย
 • - กองทุนประกันสังคมหรือ
 • - กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
 • - กองทุนฉุกเฉินฯ
 • - เงินบำเหน็จ
 • - อาหารกลางวัน
 • - เครื่องแบบ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Thai Christian School
1023/1 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 41 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.thaichristian.ac.th
ใช้งานแผนที่