บริษัท เซฟโก้อิงค์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
ผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์ อุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ค่าข้าว - ค่าเดินทาง - โอที - ค่าสัมผัสสาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซฟโก้อิงค์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
480 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270