บริษัท เซฟโก้อิงค์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
ผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์ อุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าข้าว
  • - ค่าเดินทาง
  • - โอที
  • - ค่าสัมผัสสาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซฟโก้อิงค์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
480 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270