บริษัท ดูราเคม จำกัด
บริษัทเริ่มก่อตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 ผู้ผลิตสีน้ำพลาสติกชนิดพิเศษ สำหรับงานอุตสาหกรรม กันความชื้น กันซึม กันความร้อน กันไฟ สารเคมี พื้นอีพ๊อกซี่ ยูริเทนชนิดผสมน้ำและเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง บริษัทฯ กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการส่งออกต่างประเทศ จึงเปิดรับบุคคลากรที่มีความสามารถ และ ความตั้งใจในการทำงาน สามารถสมัครได้ในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
1. บ้านพักสวัสดิการ 2. รถรับส่งสวัสดิการเส้น ถ.เทพารักษ์ (สำโรง - บริษัทฯ) 3. เสื้อยูนิฟอร์ม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. งานเลี้ยงประจำปี 7. โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดูราเคม จำกัด
24/9 หมู่3 ซอย ไกรศักดาวัฒน์ ถนน เทพารักษ์
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่