บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)
บริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2521 สินค้าหลักเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
ปัจจุบันบริษัทฯสามารถผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ครอบคลุมลูกค้าทั้งในประเทศและทั่วโลก บริษัทมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการทำธุรกิจ ตลอดจนการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีที่มีต่อทุกฝ่ายที่เกียวข้องในการทำธุรกิจ
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง(ปฏิบัติงานนอกสถานที่,ฝึกอบรม)
 • - ดูงานต่างประเทศ
 • - ค่าคอมมิชชั่น(เฉพาะตำแหน่งผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์)
 • - ประกันกลุ่มพนักงาน(ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,ประกันทุพพลภาพ)
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน)
 • - โบนัส(ตามผลประกอบการบริษัท)
 • - สวัสดิการเงินทุนกู้ยืม
 • - รางวัลพนักงานดีเด่นด้านต่างๆ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - อาหารกลางวันฟรี
 • - เครื่องดื่มช่วงพักเบรก (ชา,กาแฟ,นมเย็น ฯลฯ)
 • - กิจกรรมวันเกิดพนักงานในรอบเดือน
 • - เงินช่วยเหลือเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือและแสดงความยินดี กรณีมงคลสมรส,อุปสมบท,สำเร็จการศึกษา
 • - ของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว(กรณีคลอดบุตร)
 • - เงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยพิบัติ
ติดต่อ
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)
สำนักงานกรุงเทพฯ : 21/3 ถนนลาดพร้าว ซอย 15 , สำนักงานขอนแก่น : 74 ม.1
ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ใช้งานแผนที่