บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
บริษัท ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2546 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบ - เขียนแบบ และที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
194 ซ.11 ถ.เพชรเกษม 90110
ใช้งานแผนที่