บริษัท เอแอล. โซลูชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 มีประสบการณ์ดำเนินงานมากกว่า 10 ปี ประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตและจำหน่ายอลูมิเนียมผสม (Aluminium Alloy)ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ปัจจุบันเรามีกำลังผลิต 2,000 ตัน/เดือน เรามีประสบการณ์อันยาวนานในการผลิต อลูมิเนียม คุณภาพดีเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ในเรื่องคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ราคายุติธรรมและตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้าด้วย ความร่วมมือร่วมใจของทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทำให้ บริษัท เอแอล. โซลูชั่น จำกัด สามารถ ผลิตอลูมิเนียม และบริการลูกค้าให้ได้รับความ พึงพอใจสูงสุด ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และมั่นคงของ บริษัท เอแอล. โซลูชั่น จำกัด ปัจจุบันเราสามารถผลิต อลูมิเนียมสเปคพิเศษ และบริการอื่นๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้ขยาย ขนาดของธุรกิจ เพิ่มกำลังการผลิต ทั้งด้านปริมาณ และชนิดสินค้าเพื่อ ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอแอล โซลูชัน จำกัด
134/2, 138/2 หมู่2 ซ.กองพนันพล 74000
เว็บไซต์: www.alsolution.co.th
ใช้งานแผนที่