บริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด / T.Terakit Automation Co., Ltd.
กลุ่มบริษัท ต.ธีรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมในส่วน Factory Automation และ Power Distribution (ระบบกระจายไฟฟ้าภายใน) ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังมีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญชำนาญการให้คำปรึกษา วางระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยเล็งเห็นประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ต.ธีรกิจ ยังไม่หยุดการสรรหาสินค้า คิดค้นพัฒนาระบบงาน บุคคลากรให้มีศักยภาพสูงเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าและธุรกิจต่อไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - โบนัสประจำปี - เงินกู้ช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน - เงินช่วยเหลืองานศพพนักงาน - เงินช่วยเหลืองานศพญาติพนักงาน - การเยี่ยมไข้พนักงาน - ท่องเที่ยวประจำปี - กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ - ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด / T.Terakit Automation Co., Ltd.
3627/37 ตรอกนอกเขต ถนนเจริญราษฎร์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: http://www.torterakit.com
ใช้งานแผนที่