บริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด / T.Terakit Automation Co., Ltd.
กลุ่มบริษัท ต.ธีรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมในส่วน Factory Automation และ Power Distribution (ระบบกระจายไฟฟ้าภายใน) ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังมีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญชำนาญการให้คำปรึกษา วางระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยเล็งเห็นประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ต.ธีรกิจ ยังไม่หยุดการสรรหาสินค้า คิดค้นพัฒนาระบบงาน บุคคลากรให้มีศักยภาพสูงเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าและธุรกิจต่อไป
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสุขภาพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินกู้ช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน
 • - เงินช่วยเหลืองานศพพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลืองานศพญาติพนักงาน
 • - การเยี่ยมไข้พนักงาน
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
 • - ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด / T.Terakit Automation Co., Ltd.
3627/37 ตรอกนอกเขต ถนนเจริญราษฎร์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.torterakit.com
ใช้งานแผนที่