บริษัท เอ็นเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน
สวัสดิการ
- มีเบี้ยเลี้ยง - ค่าคอมมิชชั่น - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็นเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
47/17 หมู่ 10
ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000