บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด ผู้ประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์กระดาษมาตรฐาน มีประวัติการประกอบการยาวนาน โรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 500 ไร่ ทำการขายผลิตภัณฑ์กระดาษให้แก่ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน กว่า 25 ปี และมีพนักงานกว่า 180 คน บริษัทฯ ได้มีแผนงานในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายธุรกิจออกไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจผลิตไฟฟ้า
สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
 • ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • ค่าครองชีพ
 • เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนักงาน หรือครอบครัวเสียชีวิต
 • ลาอุปสมบท
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
 • อื่น ๆ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
  129 ถนนหลวง
  แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
  ใช้งานแผนที่