คิสเวลล์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
For the past 40 years, KISWEL has been devoted to the development of welding materials. In the early 1970s and 80s when basic material industry was at an early stage of development, KISWEL contributed to the advancement of the nation's industrial infrastructure. In the 1990s, in line with the rising demand of high technology and high quality product, KISWEL opened the R&D center with state- of- the -art equipment to achieve an early establishment of process and facility automation. It consistently sought to achieve quality product through the certification system of QS-9000, ISO/TS 16949 and ISO14001 in order to enhance competitive. Today, the "Elephant Logo" KISWEL products are seen in 120 countries in the world. KISWEL has grown as a truly global player in the welding material industry. KISWEL will remain to be dedicated to advance further with its foundation philosophy of creation, patience, trust and probity, with the steady but strong stride of a leader braving the challenges of the times.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
คิสเวลล์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
26/56 อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 20
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.kiswel.com