บริษัท แอพพลายด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
บริษัท แอพพลายด์ สเตชั่นเนอรี่ เป็นบริษัทเปิดใหม่ ที่ดำเนินธุรกิจด้านบริการเกี่ยวกับวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน และมีแนวโน้มในการขยายกิจการ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าเบี้ยขยัน - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอพพลายด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
หมู่บ้านมณีรินทร์โมเดิร์นโฮม 100/56 หมู่ 6 ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 19
ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130