บริษัท บิวเดอร์ พลัส จำกัด
ดำเนินการธุรกิจออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน/โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บิวเดอร์ พลัส จำกัด
ตึกไอคอนเพลส เลขที่ 3 ซ.สถิตย์ยุทธการ 3 ถ.ติวานนท์
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่