บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด
เป็นบริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า เปิดดำเนินการมาแล้ว 30 ปี และบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัท
สวัสดิการ
โบนัส ชุดฟอร์ม ประกันชีวิต ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด
32/7 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม 73110
เว็บไซต์: www.tme.bz
ใช้งานแผนที่