บริษัท ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท สตาร์ ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สตาร์ ปริ๊นท์ (เวียดนาม) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทบรรจุภัณฑ์และสื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กจากต่างประเทศมายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยความมุ่งมั่น และเจตนารมณ์ที่หวังสร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านความคิดและสติปัญญา เพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตของเยาวชนไทย บริษัท ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้น โดยดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ควบคู่ไปพร้อมกันกับสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ซึ่งถือเป็นโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์และสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กแห่งแรกในประเทศเวียดนามโดยคนไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท ด้วยปณิธานที่ปรารถนาให้เด็กไทยมีความรู้ ความสามารถเท่าเทียมอารยประเทศ มีมาตรฐานการศึกษาที่ดี ขึ้นพร้อมทั้งหลักประกันทางด้านความคิดให้กับตนเอง บริษัท ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด จึงมุ่งสร้างรูปแบบการเรียนสมัยใหม่ โดยรวบรวมสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กจากทุกมุมโลก และจากทีมพลังสมองของความเป็นบริษัทฯ คนไทยด้วยวิสัยทัศน์ก้าวไกล และศักยภาพของผู้บริหาร ทีมงานบุคลากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ และประสบการณ์อันยาวนาน สู่เยาวชนทุกระดับชั้นด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่ว่า “เราจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่ดุด เพื่อลูกรักของท่าน”
Benefits
- ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี - โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการของบริษัท) - ค่าคอมมิชชั่น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด
20 ซอยอ่อนนุช 62 ถนนอ่อนนุช 10250
Website: www.c4kid.com
See Map