ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เค.อีควิปเมนท์
ทำงานเกี่ยวกับ diamond and cutting tools
สวัสดิการ
ประกันสังคม วันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เค.อีควิปเมนท์
202/111 หมู่บ้านผาสุข ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 67 10250