ประวัติความเป็นมาของบริษัท
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ปัจจุบันประกอบด้วย 3 ธุรกิจ คือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด มีมูลค่าสินทรัพย์รวมมากกว่า 40,000 ล้านบาท
อาคเนย์เป็น 1 ใน 5 สายธุรกิจหลักของกลุ่มทีซีซี กลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมั่นคง และสถานะทางการเงินแข็งแกร่งก่อตั้งโดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประกอบด้วย บริษัท ไทยเบฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด และบริษัท พรรณธิอร จำกัด ปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจมากกว่า 200 บริษัท และมีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมทั้งใน และต่างประเทศ โดยมีสินค้า และบริการหลากหลายซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี อาทิ ช้าง โออิชิ เอฟแอนด์เอ็น ไมโลยูเอชที เอสโคล่า โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ฯลฯ
ด้วยเป้าหมายการเติบโตที่ท้าทาย เราจึงมองหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา
สวัสดิการ
 • 1. เงินเดือนประจำ
 • 2. โบนัสประจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ)
 • 3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. ประกันชีวิต (ตามระดับตำแหน่งงาน)
 • 5. ค่ารักษาพยาบาล (OPD/IPD)
 • 6. ค่าทำฟันเหมาจ่ายปีละ 5,000.- บาท
 • 7. ประกันสังคม
 • 8. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • 9. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน, คู่สมรส, บุตร, บิดา-มารดา)
 • 10. เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • 11. ค่าเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่
 • 12. สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน
 • 13. สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
19 ตำแหน่ง
1.
21 ต.ค. 62
ผู้จัดการตรวจสอบและบันทึการปล่อยสินเชื่อ
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
2.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การตลาด (จังหวัดมุกดาหาร ราชบุรี แพร่ ร้อยเอ็ด อยุธยา )
pinlocation
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
salary icon
ไม่ระบุ
3.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโสการเงิน
pinlocation
จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4. รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 62
ผู้จัดการสาขา / ธุรกิจประกันภัย (นครปฐม และ ลพบุรี)
pinlocation
จ.นครปฐม
salary icon
ตามตกลง
5.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่งานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
15,000 ***
6.
21 ต.ค. 62
ด่วนมาก!! เจ้าหน้าที่ Service Advisor (ธุรกิจรถเช่า)
pinlocation
bts iconศาลาแดง
salary icon
ตามตกลง
7.
21 ต.ค. 62
พนักงานขาย / การตลาด Online รถยนต์มือสอง ด่วนมาก
pinlocation
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
8.
21 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานนิติกรรม - สัญญา
pinlocation
bts iconศาลาแดง
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9.
21 ต.ค. 62
Talent Acquisition ( Senior Officer - Assist. Manager )
pinlocation
bts iconศาลาแดง
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
21 ต.ค. 62
ด่วนมาก ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารรถเช่า (รถทดแทน)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
11. รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์
pinlocation
bts iconศาลาแดง
salary icon
ไม่ระบุ
12.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่พยาบาลพิจารณาสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ (Nurse Claim Assessor)
pinlocation
bts iconศาลาแดง
salary icon
พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
13.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรกิจในเครือ (Officer-Senior Officer)
pinlocation
bts iconศาลาแดง
salary icon
พิจารณาตามประสบการณ์
14. รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริการกรมธรรม์
pinlocation
bts iconศาลาแดง
salary icon
ตามประสบการณ์
15.
21 ต.ค. 62
Secretary (Officer)
pinlocation
bts iconศาลาแดง
salary icon
ตามตกลง
16.
21 ต.ค. 62
ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
pinlocation
bts iconศาลาแดง
salary icon
ตามตกลง
17.
21 ต.ค. 62
ผู้จัดการสาขา ธุรกิจประกันภัย(ลพบุรี)
pinlocation
จ.ลพบุรี
salary icon
ตามตกลง
18. รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 62
ด่วน !! เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (รถทดแทน ธุรกิจรถเช่า)
pinlocation
bts iconศาลาแดง
salary icon
ตามตกลง
19.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอาวุโส
pinlocation
bts iconศาลาแดง
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น 9
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-631-1311 ต่อ 9290,9468,5247,5304,5104,5075,5074,5344
แฟกซ์: 02-631-2588
เว็บไซต์: www.segroup.co.th
ใช้งานแผนที่