JobThai
ประกอบธุรกิจหลักด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุน ผ่านธุรกิจประกัน และการเงิน รวมถึงขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีความ สามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต บริษัทที่มีธุรกิจหลักคือธุรกิจประกัน และการเงิน ที่ดำเนินธุรกิจมาหลายทศวรรษ ได้แก่ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการยกย่องเป็น มหาวิทยาลัยประกันภัยแห่งแรกของไทย บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจรถเช่าองค์กร บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง บริษัทฯ จดทะเบียนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งแรกในปี 2562 นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคง สร้างธรรมาภิบาล โปร่งใส เพื่อยกระดับองค์กรของทุกธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสร้างประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
สวัสดิการ
20 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: https://www.tgh.co.th/