บริษัท อนันดา อินโนเวชั่น จำกัด
Ananda Innovation Co.,Ltd. (AIC)
We are importer of OASIS valve and fitting from New Zealand for CNG and F&B.
And import from Europe, U.S.A. for oil & gas, petrochemical, refinery and electricity generation industries. We are looking for the following personnel
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อนันดา อินโนเวชั่น จำกัด
2036/6 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ 10110