บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่ลแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทอเมริกัน 100% ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกา และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อประกอบกิจการผลิตผงดินเบนโทไนท์ที่ใช้กับงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมงานหล่อโลหะ อุตสาหกรรมงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมงานกระดาษ อุตสาหกรรมงานผงซักฟอก เป็นต้น เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายกำลังการผลิตในหลายกลุ่มธุรกิจทั่วโลก ดังนั้นจึงมีความต้องการรับบุคลากรเพิ่มเติมด่วน ดังนี้
สวัสดิการ
•เงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย 1,700 บาท •เบี้ยขยันอัตราก้าวหน้า 1,000, 1,100,1,200 บาท •ค่าเดินทางตามตำแหน่ง หรือรถรับ – ส่งตามจุดที่เหมาะสม •ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ (รวมครอบครัว) •ค่าทันตกรรม (รวมครอบครัว) •โบนัสตามผลประกอบการ •งานเลี้ยงสังสรรค์,กิจกรรมกีฬาสีประจำปี •ท่องเที่ยวประจำปี (รวมครอบครัว) •กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •เงินช่วยเหลืองานบวช, งานแต่งงาน, และงานศพบิดามารดา
ติดต่อ
บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
60/15 ม.3 Siam Eastern Industrial Park
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: https://www.amcol.com