บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่ลแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทอเมริกัน 100% ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกา และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อประกอบกิจการผลิตผงดินเบนโทไนท์ที่ใช้กับงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมงานหล่อโลหะ อุตสาหกรรมงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมงานกระดาษ อุตสาหกรรมงานผงซักฟอก เป็นต้น เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายกำลังการผลิตในหลายกลุ่มธุรกิจทั่วโลก ดังนั้นจึงมีความต้องการรับบุคลากรเพิ่มเติมด่วน ดังนี้
สวัสดิการ
  • •เงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย 1,200 บาท
  • •เบี้ยขยันอัตราก้าวหน้า 800,900,1,000 บาท
  • •ค่าเดินทางตามตำแหน่ง หรือรถรับ – ส่งตามจุดที่เหมาะสม
  • •ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ (รวมครอบครัว)
  • •ค่าทันตกรรม (รวมครอบครัว)
  • •โบนัสตามผลประกอบการ
  • •งานเลี้ยงสังสรรค์,กิจกรรมกีฬาสีประจำปี
  • •ท่องเที่ยวประจำปี (รวมครอบครัว)
  • •กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • •เงินช่วยเหลืองานบวช, งานแต่งงาน, และงานศพบิดามารดา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
60/15 ม.3 Siam Eastern Industrial Park
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.amcol.com