บริษัท ซีพีเค ทูลส์ แอนด์ ดายส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ทำธุกิจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีพีเค ทูลส์ แอนด์ ดายส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
70 ซอยวัดสุขใจ
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ใช้งานแผนที่