บริษัท ทรินิตี้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ศูนย์วิวัฒนาการ สมาพันธ์พลังงานแห่งประเทศไทย วิจัย และพัฒนา เครื่องจักรกลพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
มีสวัสดิการที่ท่านพอใจ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทรินิตี้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ศูนย์ปฏิบัติงานพลังงานทดแทน ซอยลาดพร้าว 71 ซอยนาคนิวาส 15
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.theenergy.biz