บริษัท คิว – คอน อีสเทอร์น จำกัด (Q-CON) เป็นบริษัทผลิตอิฐมวลเบาคุณภาพยอดเยี่ยม มีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย (SCG) และกำลังขยายการผลิต มีความประสงค์รับพนักงานเพิ่มหลายอัตราดังนี้
สวัสดิการ
1. รถรับ-ส่ง 2. คูปองอาหาร 3. โบนัสประจำปี 4. ประกันชีวิต 5. ค่าเช่าบ้าน 6. ค่าครองชีพ
ติดต่อ
บริษัท คิว - คอน อีสเทอร์น จำกัด
7/143 ม.4 ซอย A3
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.qcon.co.th
ใช้งานแผนที่