ผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และหุ่นยนต์ตราสินค้า I-Style
สวัสดิการ
มีประกันสังคมพนักงาน โบนัสประจำปี ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่นสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
98/2 หมู่ที่ 1 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.smartlearningweb.com
ใช้งานแผนที่