บริษัท ไทย-อัมบิก้า เคมีคัลส์ จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสีสำหรับสิ่งทอทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี
สวัสดิการ
- ค่ากะ ( บ่าย 22.- / ดึก 27.- ) - เบี้ยขยัน - รายวัน จะได้รับเบี้ยขยัน 2 เท่าของค่าแรง - รายเดือน ( เงินเดือนไม่เกิน 15,000 ) เงินเดือน / 30 *2 = ............ - รายเดือน ( เงินเดือนเกิน 15,000 ) จะได้รับเบี้ยขยัน 1,000 บาท - ชุดฟอร์ม 3 ชุด / ปี - รถรับ - ส่งพนักงาน - ค่าอาหารวันละ 30 บาท - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุหมู่ - ตรวจสุขภาพประจำปี - มีโบนัส - วันหยุดประจำปีและวันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 - 10 วัน / ปี - อื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย-อัมบิก้า เคมีคัลส์ จำกัด
199 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท กม.39
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ใช้งานแผนที่