15 พ.ย. 62
Logistics Analyst ( Big C Wangnoi )
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
 • DHL Supply Chain คือ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบรับเหมาชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DPDHL Group ที่มีผลประกอบการมูลค่า 56.6 พันล้านยูโร โซลูชั่นด้านโลจิสติกส์แบบบูรณาการที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมบริการการเพิ่มมูลค่าและบริการด้านการบริหารจัดการ เข้ากับการจัดเก็บ บรรจุ จัดส่งสินค้าและกระจายสินค้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้
 • DHL Supply Chain มีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองพร้อมให้บริการ ในภาคธุรกิจยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ พลังงาน วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต ชีววิทยาศาสตร์และสินค้าเพื่อสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก และเทคโนโลยี ปัจจุบันตลาดทั่วโลกมีการเติบโตขึ้น โซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัยของเราพร้อมให้บริการแก่คุณ
สวัสดิการ
 • 1.กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2.ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ, ประกันสุขภาพของคู่สมรส และบุตร
 • 3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรส และบุตร
 • 4.ค่าทันตกรรม (นอกเหนือจากประกันสังคม) รวมไปถึงคู่สมรสและบุตร
 • 5.เครื่องแบบพนักงาน,รองเท้านิรภัย
 • 6.เงินของขวัญแต่งงาน,เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • 7.เงินช่วยเหลืองานศพสำหรับตัวพนักงาน,บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตร
 • 8.รางวัลเชิดชูเกียรติกรณีอยู่ครบอายุงาน
 • 7.ทุนการศึกษาบุตร
 • 8.ทุนการต่อของศึกษาพนักงาน ,ทุนเรียนคอมพิวเตอร์,ทุนเรียนภาษาอังกฤษ
 • 9.โบนัสประจำปี
 • 10. ลาพักร้อน 14-18 วันต่อปี ,ลากิจ 3 วันต่อปี
 • 11. อื่น ๆ เช่น งานปีใหม่ , กิจกรรมนอกสถานที่ ฯลฯ
ติดต่อ
Human Resources (แผนกทรัพยากรบุคคล)
บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. Head Office: No. 9 G Tower Grand Rama 9 (North Wing) 26th and 27th Floor, Rama 9 Road
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-081-3381
เว็บไซต์ : www.logistics.dhl/th-th/home.html
ตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้