สถาบันไทย-เยอรมัน
รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 63

วิศวกร (วัสดุและโลหะการ)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นองค์กรอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และเป็นเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตอัตโนมัติ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต (แม่พิมพ์ เครื่องจักรกล ชิ้นส่วน)ไทยให้เข้มแข็งในระดับสากล
สวัสดิการ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ) • ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพหมู่ • ประกันสังคม • เสื้อสถาบันฯ ปีละ 2 ตัว
ติดต่อ
คุณพัชรี แสงอร่าม
สถาบันไทย-เยอรมัน
700/1 หมู่1 ถ.บางนา-ตราด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-215-033 - 39
แฟกซ์ : 038-743-467
เว็บไซต์ : http://www.tgi.or.th
ใช้งานแผนที่