รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่ขายสื่อระดับประถมศึกษา-ปฐมวัย **ด่วนมาก**

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

หลายจังหวัด

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมและสัมนาสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
1518/6-7 ถ.ประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-586-0948, 02-044-4472, 083-072-6385
แฟกซ์ : 02-911-9120
เว็บไซต์ : http://www.ssrkids.com
วิธีการเดินทาง
รถบริการสาธารณะ สาย 64, 97, 117, 203, 543ก
ใช้งานแผนที่