บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
27 ม.ค. 63
พนักงานบัญชี
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary icon17,000-22,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon4
 • บริษัท เอ็นอาร์ กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการด้าน
 • 1.เป็นที่ปรึกษาทางด้านวางระบบบัญชีและการเงิน บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บริษัททั่วไป
 • 2.ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่องค์กรขนาดใหญ่ บริษัทเอกชนชั้นนำ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และบริษัทข้ามชาติ
 • 3.รับทำบัญชีให้แก่บริษัทชั้นนำและบริษัทเทคโนโลยีนวัตกรรม Tech Startup
 • มีความประสงค์ในการเปิดอัตรารับสมัครพนักงานประจำในตำแหน่งงานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้น และการขยายงานของกลุ่มบริษัท
 • บริษัทอยู่ในแหล่งธุรกิจ CBD ทำงานร่วมกับทีมงานที่มีความเป็นผู้นำและทันสมัย และที่ทำงานเรามี Work Life Balance เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอ
สวัสดิการ
 • - เงินเดือน
 • - เบี้ยขยัน และโบนัสประจำปี
 • - สิทธิทางประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
 • - วงเงิน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิประกัน
 • - โปรแกรมอบรมวิชาชีพ และพัฒนาบุคคลากรด้านต่างๆ
 • - ท่องเที่ยวประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางติดต่อประสานงาน
ติดต่อ
คุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์
บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง 9B ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-635-5144, 081-634-6785
แฟกซ์ : 02-635-5144
เว็บไซต์ : www.chairatgroup.com
ใช้งานแผนที่