JobThai
บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จำกัด
รับสมัครด่วน
17 พ.ค. 65

ประมาณราคา

pin location
pin location

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
บริษัทประกอบธุรกิจ 2 ประเภท 1. ธุรกิจด้านพลังงาน 2. ธุรกิจก่อสร้าง - งานก่อสร้าง Warehouse, งานท่าเทียบเรือ, งานฟาร์ม, Feed Mill,งานโยธา (งาน Precast Concrete)และงานโยธาทุกประเภท
- ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม,ประกันชีวิต/สุขภาพ(บริษัท) - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเงินกู้ยืมและอื่นๆ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จำกัด
81/41-42 หมู่ที่ 3
ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000