26 พ.ย. 64

ช่างเทคนิคเกาะช้าง

pin location
pin location

อ.เกาะช้าง จ.ตราด

salary icon
salary icon12,020 + 1,600 ค่าพื้นที่พิเศษ + 300 เบี้ยขยัน
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
งานติดตั้งบำรุงรักษาตรวจแก้ ADSL และ Fiber 2 u และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
  1. เพศชายอายุระหว่าง 20 – 35 ปีบริบูรณ์
  2. สัญชาติไทย
  3. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
  4. คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส วิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กโทรนิค และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  5. ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่ และมีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน
  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  7. ไม่เคยกระทำผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุกเว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงาน อันเกิดจากเหตุที่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
  8. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรงติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
  9. ไม่เป็นโรคตาบอดสี
- ส่งอีเมล์ totosteam.hr@gmail.com - สมัครผ่านทาง Jobthai - สมัครงานผ่าน www.tot-os.co.th - เดินทางมายื่นเอกสารเองที่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด อาคาร 6 ชั้น 3 ติดต่อ 02-575-7782-3
คุณยุทธนา ละศรีจันทร์
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคาร 6 ชั้น 3)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด