JobThai
ธุรกิจให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานทั่วไป เช่น แรงงานช่างฝืมือ แรงงานช่างเครื่องทุกชนิดทุกประเภทให้กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
 • ทำงานดี ไม่ขาด ลา มาสาย มีเบี้ยขยัน
 • เงินพิเศษ ค่าประกันผลงานเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมาย งานจ้างเหมา Out Task
 • วันหยุดตามประเพณี,วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ประกันสังคม, กองทุนทดแทน
 • สอบสัมภาษณ์ผ่านสามารถเริ่มงานได้ทันที
 • 10 ตำแหน่ง
  ติดต่อ
  บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
  89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคาร 6 ชั้น 3)
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  เว็บไซต์: http://www.tot-os.co.th