3 ส.ค. 64

Inbound Call Center (ประจำสำนักงานภูมิภาคเชียงใหม่)

pin location
pin location

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

salary icon
salary icon16,000 +++
number of positions icon
number of positions icon2
• ให้คำแนะนำและบริการด้านข้อมูลในเรื่องเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันที่โทรเข้ามาสอบถาม • ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลในเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน • รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและแก้ไขในเบื้องต้น • รองรับการบริการลูกค้าช่องทางโทรศัพท์และ E-mail
 1. เพศชาย,หญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. หากมีประสบการณ์ด้านงาน Call Center / Telesales จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ส่งเอกสารสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ต้องการ รูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่ ทีมสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต อาคาร 1 ชั้น 6
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail careercenter@muangthai.co.th
 • คุณศิริรัตน์ สานุ HR ชั้น 3
  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  : 053-998-100 ต่อ3278
  ตึกข้างบิ๊กซีเอ็กตร้า
  ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่