ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์ และมั่นคง ตลอดระยะเวลา 60 ปี ขณะนี้กำลังขยายงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
Scan QR Code เพื่อรับข่าวสารจาก HR
19 ตำแหน่ง
1.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ทีมผลประโยชน์และหนี้สิน ช่องทางตัวแทน
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
2.
17 ต.ค. 62
Credit Analyst (พิจารณาทุนประกันชีวิต) - งานวิเคราะห์การเงิน
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
3.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (Marketing Coordinator) (กรุงเทพ)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
4.
17 ต.ค. 62
ผู้ชำนาญงานทีมบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
5.
17 ต.ค. 62
Claim Assessor (Nurse) : พยาบาลพิจารณาสินไหมสุขภาพรายบุคคล
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
6.
17 ต.ค. 62
Call Center (พยาบาล)
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
7.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
8. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย พื้นที่ภาคกลาง - สัญญาจ้างปีต่อปี
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
9.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าช่องทางดิจิตอล
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
16,000 ++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์+ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
10. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย พื้นที่นครศรีธรรมราช - สัญญาจ้างปีต่อปี
pinlocation
จ.นครศรีธรรมราช
salary icon
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
11. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
Call center - Help desk เจ้าหน้าที่บริการงานสถาบันการเงิน
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
12.
17 ต.ค. 62
Sale Support Officer - สัญญาจ้าง
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
13.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี (ผลประโยชน์และหนี้สินช่องทางตัวแทน)
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
14.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ วุฒิปวช.-ปวส.
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
12,400 - 18,000
15.
17 ต.ค. 62
ผู้ชำนาญงานทีมผลประโยชน์และภาษี
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
16.
17 ต.ค. 62
Call center ภาษาญุี่ปุ่น (Japanese Call Center)
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ทีมบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Management-Marketing)
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
18.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (งบประมาณ)
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
19.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลกรมธรรม์ - สัญญาจ้าง
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
250 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02-274-9400 ต่อ 6180, 6186, 4428, 4416
แฟกซ์: 02-276-1997-8
เว็บไซต์: www.muangthai.co.th
วิธีการเดินทาง
ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร (ออกประตู 3) ฝั่งตรงข้ามเป็นธนาคารธนชาติ
ใช้งานแผนที่