JobThai
23 พ.ค. 65

เจ้าหน้าที่บริหารคอนเทนต์ (Digital Marketing)

pin location
pin location

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน 1. พัฒนาช่องทางออนไลน์ให้เป็นช่องทางในการกระจายข่าวสาร และดึงดูดลูกค้าเข้าสู่ศูนย์การค้า 2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านร้านค้า โปรโมชั่น ให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความหลากหลายที่เกิดขึ้น หน้าที่รับผิดชอบ 1.วางแผนการทำแคมเปญออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าเข้ามายังศูนย์การค้าตามเป้าหมายที่กำหนด 2. รับผิดชอบการดำเนินงานแคมเปญ ในการประชาสัมพันธ์ จัดหาโปรโมชั่นหรือรางวัลของแคมเปญ และ ประสานงานไปยังทีมที่เกี่ยวข้องในการแจกรางวัล 3. ติดต่อประสานงานกับผู้เช่า / ร้านค้า และ Partner ในการดำเนินการแคมเปญ 4. ประชาสัมพันธ์ร้านค้า กิจกรรมศูนย์และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ตอบข้อความ คำถามจากลูกค้าตามแต่ละช่องทาง 6. จัดทำสรุปแคมเปญออนไลน์ กิจกรรมศูนย์ และ ทำสรุปรายเดือน 7. วางแผนและจัดซื้อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 8. จัดทำเอกสารในทุกขั้นตอนการทำงาน 9. วางแผนการซื้อ Facebook ads / Google ads และวางแผนกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับแคมเปญ โปรโมชั่น และอีเวนท์ 10. ติดต่อ และ ประสานงานกับ ผู้เช่า และจัดหาPartner ในการจัดกิจกรรมให้เกิดความImpack
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. ปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการ สาขาการตลาดออนไลน์ , โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะในการใช้ Application หรือสื่อOnline ต่างๆได้เป็นอย่างดี
  4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ 1-3 ปีขึ้นไป
  5. มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และบริหารจัดการด้าน การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์
  6. มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารทางการตลาดออนไลน์
  7. สามารถวางแผนสื่อออนไลน์และวิเคราะห์ข้อมูลผลที่ได้รับมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
  8. หากมีประสบการณ์ด้าน Marketing Online ในธุรกิจ Retail/ ศูนย์การค้า / E-commerce/ Agency Marketing Online จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดสูง ทุ่มเทให้กับการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
LINE ID: @mbkcareer
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร