เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้
สวัสดิการ
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
 • ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท
 • ทุนเพื่อการศึกษาของบุตร
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • หมายเหตุ สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายบริษัทนั้น ๆ
48 ตำแหน่ง
1.
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่จัดการประชุมผู้บริหาร
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่//เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสี่ยง
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
23 ต.ค. 62
ผู้ควบคุมงาน (โฟร์แมน)(ประจำบ่อวิน ศรีราชา จ.ชลบุรี)
pinlocation
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
23 ต.ค. 62
วิศวกรสนาม (ประจำบ่อวิน ศรีราชา จ.ชลบุรี)
pinlocation
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
5.
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
6.
23 ต.ค. 62
วิศวกรอาวุโสแผนกโครงการ
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี 1
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8.
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม(ประจำศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์)
pinlocation
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9.
23 ต.ค. 62
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า (MBK Guarantee)
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
23 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ประจำ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
23 ต.ค. 62
HRIS Officer
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
12.
23 ต.ค. 62
พนักงานชั่วคราว วันละ 500 บาท
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
500 บาท
13.
23 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมอาคารอัตโนมัติ
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
14.
23 ต.ค. 62
Senior Infrastructure
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
15.
23 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์(MBK Guarantee)
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
16.
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ (MBK Guarantee)
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
17.
23 ต.ค. 62
ผู้จัดการทีมการตลาด(MBK Guarantee)
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
18.
23 ต.ค. 62
ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิตอล
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
19.
23 ต.ค. 62
ผู้จัดการเร่งรัดหนี้และบริหารจัดการทรัพย์รอการขาย(MBK Guarantee)
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
20.
23 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-853-7217, 02-853-7223, 02-853-9000
แฟกซ์: 02-853-7000
เว็บไซต์: www.mbk-center.co.th
ใช้งานแผนที่