เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้
สวัสดิการ
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
 • ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท
 • ทุนเพื่อการศึกษาของบุตร
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • หมายเหตุ สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายบริษัทนั้น ๆ
46 ตำแหน่ง
1.
15 ต.ค. 62
Programmer
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
15 ต.ค. 62
HRIS Officer
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
พนักงานป้องกันเพลิง ประจำห้าง MBK
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
รายได้รวม 17,000 บาท
4. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) ประจำห้าง MBK สัมภาษณ์รู้ผลทันที
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
รายได้รวม 16,800 บาท (ไม่รวม OT)
5.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
6.
15 ต.ค. 62
ผู้ช่วยแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่อะไหล่และเครื่องมือ (สโตร์)
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
Call Center
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าทักษะทางภาษา
9.
15 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ไม่ระบุ
11.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี 1
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
12.
15 ต.ค. 62
ช่างเทคนิค ประจำอาคารกลาสเฮ้าส์ สุขุมวิท
pinlocation
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
13.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้ช่วยผู้จัดการทีมการตลาด (MBK Guarantee)
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
14.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสี่ยง
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
15.
15 ต.ค. 62
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า (MBK Guarantee)
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
16.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
17.
15 ต.ค. 62
วิศวกรอาวุโสแผนกโครงการ
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
18.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
19.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
20.
15 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมอาคารอัตโนมัติ
pinlocation
bts iconสนามกีฬาแห่งชาติ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-853-7217, 02-853-7223, 02-853-9000
แฟกซ์: 02-853-7000
เว็บไซต์: www.mbk-center.co.th
ใช้งานแผนที่