12 เม.ย. 64

Technical Engineer (Fire Protection System, CCTV, BMS)

pin locationLocation
pin location

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ศึกษาแบบและถอดแบบ Shop Drawing, เพื่อคำนวณปริมาณอุปกรณ์ โดยเปรียบเทียบกับ Designed Drawing 2. ทบทวนรายละเอียดคุณสมบัติด้านการออกแบบ (Specification) เพื่อป้องกันการแก้ไขงานหลังจากติดตั้ง 3. จัดทำ Material Approval ของระบบ เพื่อนำเสนอในโครงการเพื่ออนุมัติการการติดตั้ง 4. ศึกษาแผนงานของโครงการ, งานที่รับผิดชอบ และวางแผนงานติดตั้งร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานติดตั้งเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 5. จัดหาและคัดเลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ และผู้รับเหมารายย่อย 6. ควบคุม และรับผิดชอบในการติดตั้งอุปกรณ์ งานทดสอบ และงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร, โทรคมนาคม
  3. มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ในงานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย, CCTV หรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคาร
  4. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (พูด/ฟัง/อ่าน/เขียน)
  5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
  6. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้
  8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
How to apply
สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ส่ง Resumeมาที่ E-mail
Contacts
คุณนันธิยา
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : 02-079-5999 ต่อ 2404
Email : jec_93@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company