บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการและบริหารจัดการโครงการในด้านงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบประปา และระบบไฟฟ้า ให้กับอาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.jec.com) ในปัจจุบันบริษัทกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่างต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สวัสดิการ
  • โบนัส, ค่ารักษาพยาบาลพิเศษ, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบพนักงาน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ (เฉพาะตำแหน่ง), ตรวจร่างกายประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์, ฯลฯ
15 ตำแหน่ง
1.
21 ต.ค. 62
Commercial Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์)
pinlocation
bts iconสนามเป้า
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
21 ต.ค. 62
ช่างเทคนิคประจำอาคาร (โครงการเขตบางกอกน้อย-วังหลัง และรอบกรุงเทพฯ)
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3.
21 ต.ค. 62
วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม (งานระบบ)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง/อาคาร
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
5.
21 ต.ค. 62
QC Engineer (วิศวกรควบคุมคุณภาพ)
pinlocation
bts iconสนามเป้า
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
6.
21 ต.ค. 62
Project Engineer (สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
21 ต.ค. 62
วิศวกรเสนอราคา (Tender Engineer)
pinlocation
bts iconสนามเป้า
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8.
21 ต.ค. 62
วิศวกรจัดซื้อ (Purchasing Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า
pinlocation
bts iconสนามเป้า
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9.
21 ต.ค. 62
Cashier (เจ้าหน้าที่แคชเชียร์)
pinlocation
bts iconสนามเป้า
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
21 ต.ค. 62
วิศวกรงานขาย (Sales Engineer)
pinlocation
bts iconสนามเป้า
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
21 ต.ค. 62
โฟร์แมน/ผู้ควบคุมงาน (ระบบไฟฟ้า,ประปา,แอร์)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
12.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี (Cost Control)
pinlocation
bts iconสนามเป้า
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
13.
21 ต.ค. 62
Technical Engineer (Fire Protection System, CCTV, BMS)
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
14.
21 ต.ค. 62
จป. วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (ประจำ จ. ฉะเชิงเทรา บางปะกง)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
15. รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 62
พนักงานเขียนแบบ (Draftsman EE-AC-SN) ประจำโครงการกรุงเทพฯ
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-079-5999 ต่อ 2404
เว็บไซต์: www.jec.com
ใช้งานแผนที่