JobThai
29 พ.ค. 66

ช่างเทคนิคไฟฟ้า ** ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง **

pin location
pin location

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
-ดูแลและปฏิบัติงานไฟฟ้าตามแผน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ตรวจเช็คซ่อมเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด -งานติดตั้งเครื่องจักรที่รับผิดชอบในแผนก -งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่รับผิดชอบ -การบันทึกประวัติเครื่องจักร
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  4. มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  5. ไม่มีความผิดปกติของสายตาด้านตาบอดสี
  6. มีประสบการณ์งานซ่อมระะบบควมคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
  7. มีความสามารถในการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
  8. มีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ แบบ คร.12
  9. สามารถทำงานเป็นกะได้
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง E-mail - สมัครด้วยตัวเอง (ตามสาขาที่เปิดรับสมัคร) - สอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรด้านล่าง ** สมัครงาน จ.นครปฐม กรุณาติดต่อ คุณสุวิภากร, คุณอรวรรณ หรือคุณเกตวลี เท่านั้น !! ** สมัครงาน จ.ระยอง กรุณาติดต่อ คุณนภสกร, คุณชลาลักษณ์ เท่านั้น !!
คุณชัยวัฒน์
กลุ่มบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
: 038-017-471-73 ต่อ 203
LINE ID: tcrp1611
ซอย 13 ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง