บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ “TPBI”
(เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด) จดทะเบียนตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2530 เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ประกอบด้วย 1) ถุงพลาสติก ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้วและถุงขยะ 2) ฟิล์ม ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบและ/หรือใช้ในอุตสาหกรรมอื่น 3) บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค (Flexible Packaging) 4) บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ได้แก่ ถ้วยกระดาษเคลือบพลาสติก เป็นต้น
สวัสดิการ
 • สวัสดิการดีๆ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินปรับประจำปี
 • - ค่า KPI / ค่าเป้างาน
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - พักร้อนประจำปีสูงสุด 10 วัน/ปี
 • - ห้องพยาบาล 24 ชม.
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินแสดงความยินดี "พิธีมงคลสมรส"
 • - เงินรับขวัญบุตร
 • - เงินอนุโมทนาอุปสมบท
 • - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา, มารดา, คู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - กิจกรรม "กีฬาสี สานสามัคคี"
 • - กิจกรรม CSR & ชุมชนสัมพันธ์
 • **และยังมีสวัสดิการอื่นๆตามกฏหมาย**
ติดต่อ
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
42/174 หมู่ที่5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เว็บไซต์: www.tpbigroup.com
ใช้งานแผนที่