เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 33,418 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานลูกค้า
จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ติดต่อราชการ ติดต่อประสานงานลูกค้า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชัยอนันต์เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 61
2 . General Manager ผู้จัดการทั่วไป (โรงแรม)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด 2. บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการในโ...

GRAND TOWER INN HOTEL
เงินเดือน Negotiable
21 เม.ย. 61
3 . ธุรการคลังสินค้าและอะไหล่ (ประจำสาขาภูเก็ต)
-ทำการเบิกและจ่ายอะไหล่ให้ทีมงานช่างบริการ -ทำการเบิกและคืนสินค้าในโชว์รูม -เก็บข้อมูลการเบิก การจ่าย และสต็อกในคลังอะไหล่ -ดูแลอะไหล่ สินค้ารถกอล์ฟ รถสามล้อ แบตเตอรี่ ไม่ให้เสื่อมสภาพ -ดูแลอะไหล่...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตราโครงสร้าง
21 เม.ย. 61
4 . หัวหน้าแผนกสินเชื่อ
-วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท -วิเคราะห์การปล่อย สินเชื่อ ให้ลูกค้า -กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ -ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 เม.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
- วิเคราะห์การปล่อย สินเชื่อ ให้ลูกค้า - ต้อนรับลูกค้า ให้บริการแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า - ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อกับบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.จัดฝึกอบรมแต่ละแผนกทั้งภายในและภายนอกบริษัท กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา ขอบเขตการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรเพื่อจัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรมตามที่กำหนด 2.วางแผนอบรมประจำปีและจัดทำแบบสำรวจฝึกอบรม 3.ติดต่...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 61
7 . ธุรการขายและการตลาดต่างประเทศ
-ออกเอกสาร Invoice,Packing List, Quotation ตลอดจนเอกสารใบส่งสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ขาย -บันทึกยอดขายในแต่ละเดือน รวมถึงรายงานการขายตลอดจนลูกค้ารายใหม่ส่งให้ผู้บังคับบัญชา -ติดต่อประสานงานเรื่องข่าวส...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 61
8 . พนักงานขาย (ประจำ สาขาบางนา)
-ดูแลช่องทางการจำหน่าย/เช่า รถกอล์ไฟฟ้า -ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ดุแลพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย -จัดกิจกรรมการรับรู้ใน Brand สินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย -สนับสนุนกิจกรรมส่งเสร...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 เม.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
-เขียน Content เพื่อทำสื่อออนไลน์ เช่น Website, Facebook, Line เเละอื่นๆ - เผยแพร่บทความทางสื่อออนไลน์ - วิเคราะห์ตลาดออนไลน์ - ดูเเลงานขาย วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าออนไลน์ - วางแผนและจัดการการตลาดออนไ...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 61
10 . Creative Marketing
เป็นผู้คิดออกแบบ และให้คำแนะนำในการสร้างกิจกรรมทางการตลาด หรือกลยุทธ์ต่างๆ ทางด้านการตลาด ที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ เพิ่มช่องทางด้านการตลาด

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 61
11 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
ออกแบบงานกราฟฟิคของบริษัท งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 เม.ย. 61
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขนส่งรับสมัครด่วน !
- บริหารการจัดส่งสินค้า และการดูแลรักษาสินค้า - กำหนดเส้นทางในการจัดส่งสินค้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด - วางแผนและควบคุมการปฎิบัติงานในด้านการจัดส่งสินค้า - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และตั...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 61
13 . พนักงานขับรถขนส่ง (ประจำโรงงานบางปะหัน) จ.พระนครศรีอยุธยา
ขับรถ 6ล้อ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในจังหวัดอยุธยา และ ต่างจังหวัด แนะนำวิธีการใช้งานรถ การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 เม.ย. 61
14 . พนักงานขาย (ประจำ สาขาภูเก็ต)รับสมัครด่วน !
-ดูแลช่องทางการจำหน่าย/เช่า รถกอล์ไฟฟ้า -ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ดุแลพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย -จัดกิจกรรมการรับรู้ใน Brand สินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย -สนับสนุนกิจกรรมส่งเสร...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 เม.ย. 61
15 . วิศวกรการผลิต (ประจำโรงงานบางปะหัน) จ.พระนครศรีอยุธยา
-ดำเนินการจัดการขบวนการผลิต -วางแผนควบคุมกระบวนการผลิต -ควบคุม ดูแล ระบบการทำงานของเครื่องจักรในการผลิต -เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับขบวนการผลิต พร้อมเสนอแนวทาง...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
21 เม.ย. 61
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสาขาบางปะหัน)
- จัดพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ต่อติดประสานงานภายในแผนกและต่างแผนกเกี่ยวกับการรับเข้า - จ่ายออก ชิ้นส่วนวัตถุดิบ (Spart Parts) - บันทึกข้อมูลการ รับ-จ่า...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 เม.ย. 61
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด - ตรวจสอบคุณภาพการผลิต - ตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด - บันทึกรายงานผลการตรวจสอบประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 เม.ย. 61
18 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
1. 1มีความรู้ Plastic Model , Model Die 2. มีประสบการณ์ New Progect น้อยกว่า 1 ปี 3.มีความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ 4.รับผิดชอบในการจัดวางแผนแก้ไขชิ้นงานหรือการผลิตชิ้นงานรุ่นใหม่ก่อนการผลิตจริง 5.ป...

NYC INDUSTRY CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
21 เม.ย. 61
19 . Sale & MarketingUrgently Required !
- Material price & Scrap price information - New RFQ - Confirm every function before release - Sales Amount (Monthly) report for Management - Monthly Meeting with costomer - SCP information chec...

Siam Chuyo Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 Position
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 61
20 . Die EngineerUrgently Required !
- Maintenance Die

Siam Chuyo Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
2 Positon
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 61
 พบ 33,418 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ