เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 32,349 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกต้นทุนและราคา
1.กำหนดราคาของต้นทุนและราคาขาย 2.ควบคุมต้นทุนและราคาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมจัดทำรายงาน 4.วิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที...

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
2 . Operation Assistance Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ)
1.วางแผนงานการซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ 2.ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย/KPI ที่กำหนด 3.ควบคุมต้นทุนการผลิตและการบริหารงานเพื่อลดความสูญเสียในขบวนการผลิต 4.วิเค...

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
3 . Marketing Manager/ผู้จัดการการตลาด
- วางแผนการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารทีมการตลาดออนไลน์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น - สร้างมาตรฐานในการทำการตลาดออนไลน์และควบคุมให้ทีมงานทำได้ตามมาตรฐาน - ประสานงานกับแผนก...

บริษัท เพบเบิ้ล ออนไลน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
4 . Sale Manager/ผู้จัดการขาย
- บริหารทีมขายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น - สร้างมาตรฐานในการขายและควบคุมให้ทีมงานทำได้ตามมาตรฐาน - ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เช่น การตลาด - นำเสนอแผนงานเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และสร้า...

บริษัท เพบเบิ้ล ออนไลน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
5 . Fashion Designer
- จับ trend แนวโน้ม ของตลาดแฟชั่นใหม่ๆ รวมถึงหาสินค้า หรือ ออกแบบ สินค้า collection ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายขายและการตลาดเพื่อนำมาคัดเลือกและออกแบบสินค้า

บริษัท เพบเบิ้ล ออนไลน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
6 . พนักงานขาย
- แนะนำ สินค้า และ ดูแล ลูกค้า ผ่านช่องทางการขายต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ Chat , LINE ,Facebook และช่องทางอื่นๆ - ทำงานประจำออฟฟิศ - แก้ไขปัญหา ให้ลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ - อื่นๆ ตามที่ได้รับม...

บริษัท เพบเบิ้ล ออนไลน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
7 . ธุรการสโตร์
- จัดสินค้า - คีย์ข้อมูล - ส่งสินค้า - เช็คสต๊อก - เช็คสินค้า

บริษัท เพบเบิ้ล ออนไลน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61

บริษัท แอล เค บอยเลอร์ อินดัสตรี จำกัด
22 ก.พ. 61
9 . QC Engineering
ตรวจสอบ กระบวนการผลิต ชิ้นงานประกอบ Boiler

บริษัท แอล เค บอยเลอร์ อินดัสตรี จำกัด
22 ก.พ. 61
10 . ช่าง CNC
ควบคุมงานตัดเครื่อง CNC

บริษัท แอล เค บอยเลอร์ อินดัสตรี จำกัด
22 ก.พ. 61
11 . Sale Engineer
- รับข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า - ประเมินราคาต้นทุนขายและการตั้งราคาขาย - เสนอราคา พบลูกค้าและเสนอรายละเอียดงานให้กับลูกค้า - ติดตามความหน้าการขายและแก้ปัญหา - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ...

บริษัท แอล เค บอยเลอร์ อินดัสตรี จำกัด
22 ก.พ. 61
12 . Calibration Staff
วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือวัด/ควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมการดำเนินงานสอบเทียบเครื่องมือวัดตาม Preventive Maintenance ตรวจสอบเครื่องมือสอบเทียบ ติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายงานสอบเทียบ/งานซ่อมบำรุ...

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000
22 ก.พ. 61
13 . Production Shift Leader
-•วางแผนและควบคุมการผลิต กำลังคน เครื่องจักร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา พร้อมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิต • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการผลิตทั้งในด้านปริมาณ คุ...

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
22 ก.พ. 61
14 . เจ้าหน้าที่สายการผลิต
ควบคุมเครื่องจักร ควบคุมสายการผลิต ดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า สามารถทำงานเป็นกะได้

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,500
22 ก.พ. 61
15 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจรับสมัครด่วน !
- ร่วมบริหารและปฏิบัติงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร - งานเลขานุการในที่ประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย - สืบค้น และ เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจขององค์กร - รวมวิเคราะห์ จัดทำ Business Presenta...

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ก.พ. 61
16 . เจ้าหน้าที่ออกแบบงานศิลป์ (Graphic Designer) รับสมัครด่วน !
• ออกแบบสื่อโฆษณา โปรโมชั่น รูปภาพ • ออกแบบหน้าเว็บไซต์ และ รูปแบบสินค้า • ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย • รับผิดชอบการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์, สื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ ส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งดูแลและควบ...

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
17 . Procurement Engineer (Bangrak HeadOffice)
Responsible for General purchasing, technical purchasing, construction purchasing and services needed for business processes. Usual work activities include networking with suppliers and contractors, n...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
เงินเดือน N/A
22 ก.พ. 61
18 . SALES EXECUTIVE / ACCOUNT EXCUTIVEUrgently Required !
REPONSIBILITY • Handle retail responsibilities as well as work with the design community to promote the brands • Responsible for achieving monthly sales targets. • Fulfill all client briefs and enq...

Boundary
เงินเดือน ตามประสบการณ์และผลงาน
22 ก.พ. 61
19 . ช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์รับสมัครด่วน !
ประกอบ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป

Boundary
เงินเดือน 10,000+
22 ก.พ. 61
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำใบวางบิล-รับเช็ค -คีย์รายการทางบัญชี -ทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัทฯ -ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โคบายาชิ จำกัด
เงินเดือน 15,000
22 ก.พ. 61
 พบ 32,349 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ