JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรซ่อมบำรุง
-วางแผนการบำรุงรักษา -จัดการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน -จัดการและบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเมื่อเกิดความเสียหายของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน -ควบคุมชิ้นส่วนในการจัดการอะไหล่ -ติดตั้งเครื่องจักรใหม่แล...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
2 . ช่างควบคุมเครื่องจักร,พนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า
- ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต - ซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด - ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน และ เครื่องจักร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (นครปฐม)
- ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - เสริมสร้างกิจกรรมด้านความปลอดภัยกับเครือข่ายความปลอดภัยในบริษัทฯ - วางแผนดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆของโรงงาน - ดูแล รับผิดช...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 มิ.ย. 62
4 . Engineer(วิศวกรเครื่องกล)
1.ตรวจสอบ,ควบคุม,พัฒนา ระบบการทำงานของแผนกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.วางแผน,ติดตาม,ซ่อมบำรุง,แก้ไขปัญหา ของเครื่องจักร,อาคาร,ระบบสารณูปโภคโรงงาน 3.รับผิดชอบ ควบคุมดูแล และบริหารบุคลากรภายในแผนก...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
5 . Production Spervisor / หัวหน้าแผนกผลิต
1. วางแผนการผลิต การทำงานและกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน 2. ควบคุมการผลิตและติดตามคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ควบคุมดูแลพนักงานในบังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ 4. ควบคุมงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ