JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด (เขตกทม/ตจว.)
1.วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้า 2.วางแผนการขายสินค้า 3.วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย 4.การปฏิบัติงานขายสร้างยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย 5.ควบคุมปริมาณสินค้าคืน 6.ตรวจสอบชั้นวางและพื้นที่จัดเก็บสินค้าข...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
10 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
20 Sep 18
2 . พนักงานชั่งวัตถุดิบเคมีและชุดผสม
1.ชั่งเตรียมชุดผสม (Premixed) ตามแผนการผลิต 2.บันทึกและจัดการชุดผสม(Premixed) ที่ชั่งเตรียมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 3.ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท 4.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติ...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
20 Sep 18
3 . พนักงานขับรถยกสินค้า (Forklift)
-ขับรถโฟล์คลิฟท์ตักสินค้าลงจากพ่วงไปจัดเก็บตามพื้นที่ที่กำหนด -บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมปลอดภัย -ตรวจเช็คสภาพรถ และทำความสะอาดก่อนปฏิบัติงาน -บันทึกเอกสารลงในแบบฟอร์มที่กำหนด -ปฏิบัติง...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
20 Sep 18
4 . ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า ( DDC )
กำกับดูแลการทำงานของพนักงานทุกตำแหน่งในศูนย์กระจายสินค้าที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านธุรการและการบำรุงรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในศูนย์กระจายสินค้า - ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยว...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Sep 18
5 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (ประจำนครปฐม)
****ปฏิบัติงานประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม****** 1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกตามแผนกผลิต 2.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3.จัดทำราคาสินค้าคงเหลือ 4.จัดทำรายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว 6 เดือนในระบบ 5...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 18
6 . R&D Specialist (NPD) / R&D Specialist (Packaging) ประจำนครปฐม
R&D Specialist (NPD) 1. รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 2. ทำการทดสอบวัตถุดิบ 3. กำหนดสูตรผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผสมต่าง ๆ 4. ปร...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
3 อัตรา
20 Sep 18
7 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ(ประจำนครปฐม)
***ปฎิบัติหน้าที่ประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม**** 1.วางแผนการดำเนินการสั่งซื้อสินค้า 2.ค้นหาSupplier รายใหม่ๆ 3.เปรียบเทียบราคาสินค้าจาก Supplier เพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูก 4.ตรวจติดตามสิ...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 18
8 . ช่างซ่อมบำรุงUHT/ช่างคุมเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า -ประจำนครปฐม
****ปฏิบัติงานประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม****** - งานควบคุมเครื่องจักรผลิต หรือระบบไฟฟ้า โรงงาน - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม UHT - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย *มีที่พักให้...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
20 Sep 18
9 . ผจก.วางแผนการผลิต / ผู้ช่วยผู้จัดการวางแผนการผลิต (ประจำนครปฐม)
1. The efficiency working with concern section about production plan. 2. Control and assess of the raw material usage include other concern production with efficiency by consistent Production plan , ...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
10 . หัวหน้างานผลิต-Production Chief (ประจำนครปฐม)
•ประสานงานและวางแผนกลยุทธ์การผลิต วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสีย •วางแผนการใช้เครื่องจักร ทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ และพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด •กำหนดตารางการผลิต •ควบคุม ตรวจสอบกระบวนกา...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
7 อัตรา
20 Sep 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs