JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีประจำศูนย์ จ.จันทบุรี
 เตรียมรับ order ยอดใบเบิกของจาก sale มาคีย์เข้าระบบ sale mobile ส่งให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  อนุมัติยอดสินค้าเข้าระบบ sale mobile  แก้ไขข้อมูล Dummy ในระบบ AX  บันทึกบิลขาย(ในระบบ AX) Posting...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
17 Dec 18
2 . เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด กทม และต่างจังหวัด
1.วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้า 2.วางแผนการขายสินค้า 3.วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย 4.สร้างยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย 5.ควบคุมปริมาณสินค้าคืน 6.การเข้าเยี่ยมลูกค้าตามแผนงาน 7.ตรวจสอบชั้นวางและพื้นท...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ไม่ระบุ
17 Dec 18
3 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QC
1.ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ภายในโรงงานผลิตอาหาร 2.จดรายงานประจำวัน 3.วัด-ขนาด คุณภาพสินค้าตามไลน์ผลิต 4.ทำงานเป็นกะ 5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ไม่ระบุ
17 Dec 18
4 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1.แรงงานสัมพันธ์ สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท 2.วางแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 3.จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ และสันทนาการต่างๆ 4.ดูแลเรื่องกฏระเบียบต่างๆ ของทางบริษัทฯ 5.ทำการสอบสวนพนักงาน ...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
17 Dec 18
5 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (ประจำนครปฐม)
****ปฏิบัติงานประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม****** 1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกตามแผนกผลิต 2.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3.จัดทำราคาสินค้าคงเหลือ 4.จัดทำรายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว 6 เดือนในระบบ 5...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Dec 18
6 . R&D Specialist (NPD) / R&D Specialist (Packaging) ประจำนครปฐม
R&D Specialist (NPD) 1. รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 2. ทำการทดสอบวัตถุดิบ 3. กำหนดสูตรผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผสมต่าง ๆ 4. ปร...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
3 อัตรา
17 Dec 18
7 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ(ประจำนครปฐม)
***ปฎิบัติหน้าที่ประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม**** 1.วางแผนการดำเนินการสั่งซื้อสินค้า 2.ค้นหาSupplier รายใหม่ๆ 3.เปรียบเทียบราคาสินค้าจาก Supplier เพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูก 4.ตรวจติดตามสิ...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Dec 18
8 . ช่างซ่อมบำรุงUHT/ช่างคุมเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า -ประจำนครปฐม
****ปฏิบัติงานประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม****** - งานควบคุมเครื่องจักรผลิต หรือระบบไฟฟ้า โรงงาน - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม UHT - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย *มีที่พักให้...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
17 Dec 18
9 . ผจก.วางแผนการผลิต / ผู้ช่วยผู้จัดการวางแผนการผลิต (ประจำนครปฐม)
1. The efficiency working with concern section about production plan. 2. Control and assess of the raw material usage include other concern production with efficiency by consistent Production plan , ...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
10 . หัวหน้างานผลิต-Production Chief (ประจำนครปฐม)
•ประสานงานและวางแผนกลยุทธ์การผลิต วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสีย •วางแผนการใช้เครื่องจักร ทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ และพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด •กำหนดตารางการผลิต •ควบคุม ตรวจสอบกระบวนกา...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
7 อัตรา
17 Dec 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs