JobThai
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536 ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร 034-981-335-40 แฟกซ์ 034-981-342 Facebook : https://www.facebook.com/Foodstar-HR-Deedo-1372644169521606/ ดำเนินกิจการด้านการผลิต และจัดจำหน่าย น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ภายใต้ ตราสินค้า “ดีโด้” จัดจำหน่ายกว่า 20 ประเทศทั่วโลก มียอดขายมากกว่า 3 พันล้านบาทต่อปี โดยมีเป้าหมายต่อไปคือ 5 พันล้านบาทต่อปี ด้วยทีมผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ เราเชื่อว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ พนักงานมีความสุขในการทำงาน (happy workplace) !! ดังนั้น หากคุณเบื่อหน่ายการบริหารจัดการแบบเดิมๆ จะรอช้าอยู่ทำไม ขอเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขในการทำงานและเติบโตไปพร้อมกับเรา ..."Foodstar"ยินดีต้อนรับ^_^
Benefits
-สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด (การลา วันหยุด หรือสิทธิการลาอื่นๆ ครบถ้วน) -วันหยุด 2เสาร์/สัปดาห์ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) -การลากิจ 6วัน รับค่าจ้างปกติ -การลาเพื่ออุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ -การลาฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ฯ(เพิ่มทักษะ) -สิทธิการลาเพื่อดูแลบุตรแรกคลอด (พนักงาน) -ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทนฯ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯสำหรับพนักงาน -หอพักพนักงาน (แยกชาย-หญิง) -สโมสรร้านค้า/ราคาอาหารสำหรับพนักงาน -ชุดฟอร์ม/เครื่องแบบ/อุปกรณ์อื่นๆ -เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยฯ กับ ธอศ. -รถรับ-ส่งพนักงานบริษัทฯ (แยกเพชรเกษม-พุทธมณฑลสาย2 ถึง บริษัทฯ) -ประกันชีวิตฯ/อุบัติเหตุ (สูงสุด 1 ล้าน บาท) -ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี -เยี่ยมไข้หรือการเจ็บป่วย -เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยฯ -ฌาปนกิจฯ/งานศพ (บิดา-มารดา, คู่สมรส, บุตร เสียชีวิต) -รางวัลอายุงาน (เที่ยวต่างประเทศ,ทองคำ,รางวัลฯ,โล่ฯ) -รางวัลพนักงานดีเด่น (เบี้ยขยันรายปีสูงสุด 1,500 - 7,500) -ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (70 ทุน/ปี) -การฝึกอบรม,สัมมนานอกสถานที่ -เงินอื่นๆเฉพาะตำแหน่ง (ค่าตำแหน่ง/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเลี้ยงภัยฯ3ชายแดนใต้/เงินรางวัลทีมเข้าเป้า/ค่าเสื่อมรถ)
Contacts
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 58 หมู่ 6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว
Talat Chinda Sam Phran Nakhon Pathom 73110
Directions
แผนที่บริษัทฯ : https://goo.gl/maps/BEbn1Dvn2Q9b7p2Q8